Založ si blog

Ako na zápis do Registra partnerov verejného sektora?

V prípade, že prijímate od štátu, samosprávy atď. peňažné plnenie (napr. dotácie), majetok, iné práva alebo so štátom obchodujete mali by ste vedieť, že je potrebné uzatvárať zmluvy podľa predpisov o verejnom obstarávaní. Rovnako aj v prípade, že ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Zosumarizovali sme pre vás všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť o tejto problematike.

Dôvodom registrácie partnerov verejného sektora bolo odhalenie vlastníckych a riadiacich štruktúr subjektov, ktoré vstupujú do právnych vzťahov s verejným sektorom. Vďaka tomu si môže každý overiť, aké subjekty s verejným sektorom spolupracujú a akým spôsobom sa nakladá s verejnými financiami. Register partnerov verejného sektora bol zriadený v roku 2017 zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aké sú obmedzenia a povinnosti zápisu do RPVS?

Zákon o registri partnerov verejného sektora nestanovuje žiadne obmedzenia pre zápis do registra partnerov verejného sektora a tak sa do registra dobrovoľne môže zapísať každý. Tento zákon vymedzuje iba tie subjekty, ktoré sa do registra zapisujú povinne.

Partner verejného sektora je subjekt, ktorý sa povinne zapisuje do registra partnerov verejného sektora a podľa ustanovenia § 2 zákona o RPVS ide o fyzickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu ktorá spĺňa definície, ktoré nájdete v článku Registrácia partnerov verejného sektora v odseku Kto je PVS.

Ako sa možno zapísať do RPVS?

Návrh na zápis údajov nemôže zapisovaný subjekt podať sám alebo prostredníctvom akejkoľvek osoby, ale len prostredníctvom tzv. oprávnenej osoby.

Podľa zákona o RPVS môže byť oprávnenou osobou advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca, ktorý má miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Pokiaľ sa chcete nechať zapísať do RPVS, najprv bude potrebné z okruhu oprávnených osôb vybrať jednu konkrétnu. Voľba oprávnenej osoby je veľmi dôležitá, s oprávnenou osobou je následne potrebné uzatvoriť písomnú dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, na základe ktorej bude oprávnená osoba plniť povinnosti uložené zákonom o RPVS. Viac informácií a dôvodoch výberu oprávnenej osoby nájdete v odseku Ako sa možno zapísať do RPVS vo vyššie spomínanom článku Registrácia partnerov verejného sektora.

Aké údaje sa zapisujú do RPVS?

Do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú údaje o partnerovi verejného sektora podľa toho či ide o fyzickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, informácia o konečnom užívateľovi výhod, oprávnenej osobe a zápise, výmaze alebo overení. Súčasťou registra sú aj všetky verifikačné dokumenty.

Koľko stojí zápis

Cena za zápis do RPVS alebo zmenu zapisovaných údajov je závislá od konkrétneho prípadu (predovšetkým od zložitosti vlastníckej štruktúry partnera verejného sektoru).

Ak máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku za zápis alebo zmenu údajov do registra partnerov verejného sektora kontaktujte advokátsku kanceláriu. Samotný zápis do registra, výmaz, zmena údajov alebo overenie nie je spojené so žiadnymi súdnymi alebo administratívnymi poplatkami.

Tento článok vznikol v spolupráci s advokátskou kanceláriou Lovász Legal. Viac odborných právnych článkov spracovaných zrozumiteľnou formou nájdete na webe lovaszlegal.com v sekcii Novinky.

Trinh Xuan Thanh

NAKA začala trestné stíhanie v kauze únosu Vietnamca

30.11.2022 13:34

Policajný prezident Štefan Hamran o tom informoval parlamentnom brannobezpečnostnom výbore, ktorý sa zaoberá týmto prípadom.

Russia Ukraine

Po energetike bombardujme banky, zavelil ruský generál vo výslužbe

30.11.2022 13:34

Po ničení ukrajinskej energetiky by sa mali ruské rakety zamerať na bankovú infraštruktúru, vyhlásil ruský generál vo výslužbe.

kalendár, 2020, šálka, papier, ceruzka

Najpopulárnejšími menami pre deti sú v roku 2022 Sofia a Jakub

30.11.2022 13:27

Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra na základe štatistík ku koncu novembra.

Fakultná nemocnica J. A. Reimana v Prešove

Nemocnica v Prešove bude poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť

30.11.2022 13:14

Neodkladnú zdravotnú starostlivosť bude nemocnica poskytovať od štvrtka do nedele bez ohľadu na to, či lekári stiahnu alebo nestiahnu výpovede.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1
Celková čítanosť: 941x
Priemerná čítanosť článkov: 941x

Autor blogu

Kategórie

Archív